För dig som har Frisktandvård

Vi på Folktandvården hoppas att du är nöjd med din Frisktandvård och den service som du får hos oss. Nedan svarar vi på de vanligaste frågorna som vi får från våra kunder som har avtal om Frisktandvård. 

Vad ingår i mitt avtal?

Folktandvården utvecklar löpande Frisktandvården som vårdmodell. Därför finns det olika avtal för Frisktandvård beroende på vilket datum du inledde ditt avtal med oss. Hitta just ditt avtal till höger på sidan. Om du inte kommer ihåg när du tecknade avtalet är du välkommen att kontakta din tandläkarmottagning så hjälper vi dig.

Vad förbinder jag mig till?

Frisktandvård är ett avtal mellan dig och oss på Folktandvården. ”Vi tar hand om dina tänder – Du sköter ditt egenvårdsprogram”. Egenvårdsprogrammet får du i samband med att du tecknar avtalet.

När får jag komma på undersökning?

När vi tecknade avtal om Frisktandvård gjordes en vårdplanering där vi bedömde dina behov av undersökningar och kontroller. Utifrån den planeringen kallar vi dig till undersökning och det är viktigt att du kommer på den. Om du lämnar återbud eller uteblir från en undersökning utan att boka en ny tid kan vi tyvärr inte ta ansvar för din tandhälsa inom frisktandvårdsavtalet.

Hur tar jag hand om min munhälsa?

I samband med att vi tecknade avtal om Frisktandvård fick du ett program för din egenvård. Det är viktigt att du följer programmet, då det är din del av avtalet för att behålla din mun frisk eller att förbättra din munhälsa. 

Vad händer om jag byter bank?

Om du har valt att betala med autogiro och byter bank under avtalsperioden kontaktar du den mottagning där du tecknade ditt avtal för att ändra uppgifterna. Du kan också kontakta Folktandvårdens ekonomiavdelning på telefonnummer 010-441 70 95 eller e-post  .

Vad gör jag om jag får dubbla månadsdragningar via autogiro?

När du tecknar avtal om Frisktandvård och väljer att betala med autogiro kan du få dubbla månadsdragningar när andra avtalsåret börjar. Anledningen är att autogirodragningen inte påbörjades samma månad som avtalet tecknades. Dubbla månadsdragningar pågår till dess att betalningen är i kapp. Vid frågor kontakta Folktandvårdens ekonomiavdelning på telefonnummer 010-441 70 95 eller e-post  .

Hur fungerar det om jag flyttar?

Om du flyttar inom Sverige har du möjlighet att ta med dig ditt avtal om Frisktandvård till en annan folktandvårdsklinik. Kontakta kliniken där du tecknade ditt avtal för att genomföra flytten.

uiqt|wBnzq{s|ivl%vizl5n|%vH%vozmoqwv5{mnzq{s|ivl%vizl5n|%vH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{s|ivl%vizl5n|%vH%vozmoqwv5{mnzq{s|ivl%vizl5n|%vH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m