Information till andra landsting

Landsting och organisationer är välkomna att höra av sig till vår kontaktperson för ytterligare information om Frisktandvården i Västra Götalandsregionen:

Kontaktperson

Elisabeth Jorkby
Telefon: 031-345 05 55

Adress:
Folktandvården Västra Götaland
Administrationen
405 44 Göteborg

Enligt de regler som trädde i kraft 1 januari 2007 om överflyttning av abonnemang ska blanketten med aktuella uppgifter skickas till mottagande landstings eller regions kansli.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m