Så tecknar du avtal om Frisktandvård

  • Anmäl ditt intresse om Frisktandvård genom att kontakta den mottagning som du helst vill komma till. Därefter kontaktar mottagningen dig för att boka tid för en första undersökning. Denna undersökning görs till ordinarie pris och ingår inte i avtalskostnaden för Frisktandvård.
  • Om det visar sig att du behöver behandling för något i munnen görs den till ordinarie pris. Den ingår alltså inte i avtalskostnaden för Frisktandvård.
  • När undersökningen och eventuell behandling är genomförd placerar vi dig i en lämplig premiegrupp. Premiegrupperna ligger mellan 50 och 897 kronor per månad. Din premiegrupp baseras på det skick dina tänder befinner sig i.
  • Nu väljer du om du vill teckna avtal. Om du vill ha Frisktandvård skriver vi ett treårsavtal som börjar gälla direkt.
  • Avtalet gäller i tre år och du får regelbundna undersökningar under den tiden. Läs mer om vad som ingår i avtalet till höger på sidan.
  • Vid avtalsperiodens slut erbjuder vi dig att skriva ett nytt treårsavtal för Frisktandvård.

Frisktandvård är ett avtal mellan dig och oss på Folktandvården. Vi tar hand om dina tänder och du sköter ditt egenvårdsprogram!

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m